Opublikowano: 22.06.2020

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty  w ramach zapytania ofertowego umieszczonego w ramach Bazy Konkurencyjności 8/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK  z dnia 08.06.2020 r. dotyczący wyboru oferty cenowej
na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych  w ramach projektu:  „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: