Opublikowano: 08.06.2020

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składana ofert cenowych w ramach zapytania cenowego nr 8/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK z dnia 08.06.2020 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej na zakup i dostawę środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Baza konkurencyjności

 

Załączniki: