Opublikowano: 11.05.2020

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty
w ramach zapytania ofertowego umieszczonego w ramach Bazy Konkurencyjności 7/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK  z dnia 23.04.2020 r. dotyczący wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych  w ramach projektu:
„Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: