Opublikowano: 05.05.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Rozeznania Rynku nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020 z dnia 21.04.2020 r. dotyczącego wyboru oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego  do prowadzenia zajęć z zakresu fizjoterapii w projekcie „Mówimy NIE! niesamodzielności”

 

Załączniki: