Opublikowano: 23.04.2020

Stowarzyszenie ,,Nadzieja ROdzinie" zaprasza do składana ofert cenowych w ramach zapytania cenowego nr 7/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK z dnia 23.04.2020 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych (produkty mięsne; warzywa i owoce) w ramach projektu:
„Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa
świętokrzyskiego”

 

Załączniki: