Opublikowano: 23.04.2020

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty
w ramach zapytania ofertowego umieszczonego w ramach Bazy Konkurencyjności
6/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK  z dnia 08.04.2020 r.
dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych (produkty mięsne, warzywa i owoce, produkty mrożone oraz pieczywo, świeże wyroby piekarskie
i ciastkarskie)

 

Załączniki: