Opublikowano: 08.04.2020

Zapraszamy  do składania ofert w ramach zapytania ofertowego 6/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK  z dnia 08.04.2020 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych (produkty mięsne, warzywa i owoce, produkty mrożone oraz pieczywo, świeże wyroby piekarskie  i ciastkarskie) w ramach projektu:  „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: