Opublikowano: 06.04.2020

Wyniki postępowania nr 1/POWR/UJK/SNR/2020/BK z dnia 24.03.2020  r.
dotyczącego usług poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w ramach projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Załączniki: