Opublikowano: 06.04.2020

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty
w ramach zapytania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności 5/RPO/HOSTEL/SNR/2020/BK  z dnia 24.03.2020 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych  w ramach projektu:  „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Załączniki: