Opublikowano: 24.03.2020

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu "Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego" Zapytanie ofertowe 5/RPO/Hostel/SNR/2020/BK z dnia 23.03.2020 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych.

 

Załączniki: