Opublikowano: 24.03.2020

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie"  zaprasza do składania ofert dotyczących projektu„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w ramach Bazy Konkurencyjności nr 1/POWR/UJK/SNR/2020/BK z dnia 24.03.2020  r. dotyczące usług poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego.

 

Załączniki: