Opublikowano: 24.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności
nr 4/RPO/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 13.03.2020 roku dotyczącego wyboru osoby prowadzącej:
-grupę wsparcia;
-grupę pracy nad zapobieganiem nawrotom choroby;
-warsztaty umiejętności psychospołecznych
-grupę rozwoju osobistego
w projekcie „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

Załączniki: