Opublikowano: 23.03.2020

Zamawiający Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” unieważnia postępowanie dotyczące: Rozeznanie rynku nr 1 /RPO/ŚDS/SNR/2020 z dnia 12.03.2020 r- wybór oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia zajęć z zakresu fizjoterapii w projekcie „Mówimy NIE! niesamodzielności”

Zamawiający unieważnia powyższe postępowanie na podstawie zapisu w Zaproszeniu do składania oferty cenowej, punkt 9, podpunkt 4.