Opublikowano: 23.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 11.03.2020 r. dotyczącego wyboru lekarza psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności”

Załączniki: