Opublikowano: 23.03.2020

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie " uruchamia linię telefoniczną: 533325044 - bezpłatną pomoc psychologiczną w związku z epidemią koronawirusa.

Nasze wsparcie skierowane jest głównie do:

-członków personelu medycznego,

-członków służb, które zaangażowane są w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,

-osób objętych kwarantanną,

-osób w kryzysie psychicznym oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

Telefon będzie czynny:

23, 24, 27, 30, 31 marca w godzinach 8.30-15.00,

25, 26 marca w godzinach 12.00-18.30.