Opublikowano: 13.03.2020

Zapytanie ofertowe
4 /RPO/HOSTEL/SNR/2019 z dnia 13.03.2020 r.
dotyczące wyboru osoby prowadzącej:

  • grupę wsparcia;
  • grupę pracy nad zapobieganiem nawrotom choroby;
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych
  • grupę rozwoju osobistego

w projekcie „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

 

Załączniki: