Opublikowano: 09.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 27.02.2020 r. dotyczącego wyboru psychiatry w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS

 

Załączniki: