Opublikowano: 06.03.2020

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności
nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia  24.02.2020 r. dotyczącego wyboru logopedy
w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności”

 

Załączniki: