Opublikowano: 28.11.2019

Wybór oferty złożonej w ramach rozeznania rynku nr 1/RPO/HOSTEL/SNR/2019 z dnia 15.11.2019 r. dotyczącego wyboru osoby prowadzącej:

  • grupę wsparcia;
  • grupę pracy nad zapobieganiem nawrotom choroby;
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych
  • grupę rozwoju osobistego  w projekcie „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego".

 

Załączniki:

  1. Wyniki postępowania - terapeuta uzależnień