Opublikowano: 22.11.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza  do złożenia oferty cenowej. w ramach projektu
pn.,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”   Rozeznanie rynku nr 3/RPO/HOSTEL/SNR/2019 z dnia 22.11.2019 r.  dotyczące wyboru oferty  cenowej na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnych  do prowadzenia zajęć informatycznych.

 

Załączniki: