Opublikowano: 19.11.2019

 

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach postępowania Rozeznanie rynku nr 5 /RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 19.11.2019 roku dotyczące wyboru realizatora usługi cateringowej.

 

Projekt ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (Partner projektu) oraz Gminę Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu).

Załączniki:

Wyniki