Opublikowano: 15.11.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego" Baza Konkurencyjności nr 3/RPO/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 15.11.2019 dotyczącego wyboru psychologa

Załączniki:

  1. Załącznik numer 1. Formularz ofertowy- psycholog
  2. Załącznik numer 2.- psycholog- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków postępowania
  3. Załącznik numer 3.- psycholog- oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik numer 4 .- psycholog- wykaz wykształcenia
  5. Załącznik numer 5.-psycholog- wykaz doświadczenia
  6. zapytanie ofertowe- wybór psychologa

Wyniki