Opublikowano: 15.11.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego"  Baza Konkurencyjności nr 2/RPO/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 15.11.2019 dotyczące wyboru lekarza psychiatry

Załączniki:

  1. Załącznik numer 1. Formularz ofertowy- lekarz psychiatra
  2. Załącznik numer 2.- lekarz psychiatra- oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik numer 3.- lekarz psychiatra- oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik numer 4 .- lekarz psychiatra- wykaz wykształcenia
  5. Załącznik numer 5.- lekarz psychiatra- wykaz doświadczenia
  6. zapytanie ofertowe- lekarz psychiatra- treść

 

Wyniki