Opublikowano: 15.11.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania ofert cenowych w ramach projektu ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego"  rozeznania rynku nr 1/RPO/HOSTEL/SNR/2019 z dnia 15.11.2019 dotyczącego wyboru osoby prowadzącej:

  • grupę wsparcia;
  • grupę pracy nad zapobieganiem nawrotom choroby;
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych;
  • grupę rozwoju osobistego

Załączniki:

  1. Załącznik numer 1. Formularz ofertowy- pedagog-terapeuta uzależnień
  2. Załącznik numer 2- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik numer 3- oświadczenie o braku powiązań
  4. Zapytanie ofertowe-  terapeuta uzależnień - treść

 

Wyniki