Opublikowano: 20.08.2019

PRZEPROWADZONEGO W RAMACH BAZY KONKURENCYJNOŚCI nr 1/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 31.07.2019r.

 

Wyniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEPROWADZONEGO W RAMACH BAZY KONKURENCYJNOŚCI
nr 1/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 31.07.2019r. dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowego dostosowania do stanu gotowego do użytkowania lokalu na potrzeby hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach projektu: ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.