Opublikowano: 17.07.2019

Wyniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEPROWADZONEGO W RAMACH BAZY KONKURENCYJNOŚCI nr 1/Hospicjum/SNR/2019 r. z dnia 05.07.2019 r. dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej zakupu sprzętu medycznego w ramach projektu: ,,Hospicjum domowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.