Opublikowano: 08.07.2019

Wybór oferty złożonej w ramach rozeznania rynku nr 4/RPO/CIS/SNR/20119/P z dnia 26.06.2019 r. dotyczącej wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń oraz sprzętów dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni w ramach projektu ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
w Gminie Busko-Zdrój”

 

Wyniki rozeznanie rynku 4/RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 26.06.2019 r.