Opublikowano: 05.07.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” zaprasza do składania ofert w ramach  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/Hospicjum/SNR/2019 z dnia 05.07.2019 r dotyczącego zakupu sprzętu medycznego w ramach projekt ,,Hospicjum Domowe". Projekt realizowany przez Fundację  Gospodarczą św. Brata Alberta (Lider) oraz Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020.

szczegóły w załącznikach: