Opublikowano: 26.06.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" zaprasza do składania oferty cenowej  w ramach zapytania ofertowego nr 4/RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń oraz sprzętów dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni w ramach projektu: ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia znajdująca w zamieszczonych załącznikach.

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Wyniki