Opublikowano: 24.01.2019

Rozeznanie rynku nr 3 /RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 24.01.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 3 /RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 24.01.2019 roku
dotyczące wyboru realizatora usługi cateringowej w projekcie „Aktywna integracja szansą na sukces
osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”

 

Szczegóły w załącznikach: