Opublikowano: 31.01.2019

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 23.01.2019 roku dotyczącego wyboru doradcy zawodowego w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością  w Gminie Busko-Zdrój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

 

Wyniki