Opublikowano: 24.01.2019

zapytanie ofertowe nr 3/RPO/CIS/SNR/2019/P z 24.01.2019

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi cateringowej w projekcie "Aktywna integracja szansą na sukces
osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój"
.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia znajdująca w zamieszczonych załącznikach