Opublikowano: 23.01.2019

zapytanie ofertowe nr 2 /RPO/CIS/SNR/2019/L z 23.01.2019

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w ramach projektu "Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą  na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych" realizowanego przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" (Lider), Gminę Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) i Zakład Doskonalenia Zawodowego (Partner projektu).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia znajdująca w zamieszczonych załącznikach