Opublikowano: 23.01.2019

zapytanie ofertowe nr 1/CIS/SNR/2019/L z dnia 23.01.2019 roku

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą  na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych" realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" (Lider),  Gminę Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  (Partner projektu) i Zakład Doskonalenia Zawodowego
( Partner projektu).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia znajdująca w zamieszczonych załącznikach