Opublikowano: 23.01.2019

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć przez psychologa w ramach projektu ,,Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój" realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój (Lider) i Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie" ( Partner ).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia znajdująca w zamieszczonych załącznikach.

 

Rozeznanie rynku

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3