Opublikowano: 24.09.2018

W okresie od 03.09.2018 r. do 11.10.2018 r. Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" realizuje Wydarzenie pn: "Porozmawiajmy o Funduszach Europejskich"

– cykl szkoleń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych, promujący i informujący o  Funduszach Europejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 8 550,00zł

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu "Wspólnie o Funduszach Europejskich".

Cel projektu:

Za główny cel projektu uznaje się przekazanie beneficjentom informacji z zakresu Funduszy Europejskich poprzez przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, promujących i informujących o dostępnych Funduszach Europejskich na lata 2014-2020.

Realizowane zadania:

W dniach 25.09.2018, 27.09.2018, 09.10.2018 oraz 11.10.2018 Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"zorganizuje szkolenia w ramach konkursu pn.: "Wspólnie o Funduszach Europejskich". Spotkania te będą miały charakter informacyjno-promocyjny, mający na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Materiałami wspomagającymi proces szkolenia będą ulotki, broszury itp. otrzymane od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy, każda z grup weźmie udział w dwóch szkoleniach.

Podczas pierwszych szkoleń zostaną omówione następujące tematy:

  • "Czym są Fundusze Europejskie?";
  • Program "Dostępność Plus";
  • "Nauka i Rozwój za Fundusze Europejskie".

Na drugich spotkaniach beneficjenci projektu poszerzą wiedzę z następujących tematów:

  • "Aby bezrobotny stał się aktywny zawodowo" oraz "Jak stworzyć własny biznes?".

Wszystkie szkolenia poprowadzone będą przez doświadczonych i przeszkolonych specjalistów ds. Projektów i Pozyskiwania Funduszy – pracowników Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”,  co zapewni wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.