Opublikowano: 01.09.2017

Stowarzyszenie ,, Nadzieja Rodzinie ‘’, informuje, iż od dnia 01.09.2017 roku rozpoczęło realizację projektu  - ,, Integracja – Edukacja – Sukces ‘’.

 

 

 

Załączniki :

– Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszeniowa uczestnika niepełnoletniego

Karta zgłoszeniowa uczestnika dorosłego

Oświadczenie beneficjenta