Opublikowano: 21.03.2017

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie prowadzi projekt

„Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny  i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin”

od 13.03.2017 do 30.11.2017


Zadanie finansowane przez Urząd Miasta Kielce