Opublikowano: 01.03.2017

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w okresie od 01.03.2017 do 29.05.2017 realizuje zadanie publiczne pod nazwą:


„Wszyscy razem w Wolnej Strefie” (prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco - młodzieżowych na terenie Gminy Chmielnik : Klub Młodzieżowy Wolna Strefa Przededworze, Klub Młodzieżowy Wolna Strefa Sędziejowice, Klub Młodzieżowy Wolna Strefa Celiny, Klub Młodzieżowy Wolna Strefa Szyszczyce)

 

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubów Wolna Strefa w wieku 7-19 lat jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Chmielnik.