Opublikowano: 01.07.2015

projekt skierowany do uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku, zamieszkałych na terenie powiatów kieleckiego, grodzkiego Kielce, pińczowskiego i buskiego

Informujemy, że Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” skierowany do osób niepełnosprawnych – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku, zamieszkałych na terenie powiatów kieleckiego, grodzkiego Kielce, pińczowskiego i buskiego.

Dostępne szkolenia/zajęcia:

- „Aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”

- „Pozyskiwanie funduszy z UE”

- „Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej”

-  język angielski

- „Organizacja przyjęć okolicznościowych”

- grupa wsparcia

 

Wszelkie informacje na temat terminów realizacji zajęć dostępne są u kierownika CIS.

 

 

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków PFRON w 2015 r przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego