Opublikowano: 01.04.2011

Od kwietnia do września 2011 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt pt. „ Tu mieszkam i żyję -  świętokrzyskie - moje miejsce na ziemi” Edukacja regionalna      i dziedzictwo kulturowe w regionie. Beneficjentami niniejszego projektu będą dzieci                i młodzież w wieku od 7 do 19 lat z terenu miasta Kielce oraz gmin Chmielnik, Mniów            i Miedziana Góra, uczęszczające do 13 klubów Wolna i Młoda Strefa. W czasie trwania projektu zastaną zorganizowane warsztaty historyczne i ciekawe wycieczki po regionie świętokrzyskim. Podsumowaniem projektu będzie wystawa zdjęć z przeprowadzonych wycieczek. Projekt jest współfinansowany przez Województwo Świętokrzyskie.