Opublikowano: 31.05.2011

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pt. "...cudne Świętokrzyskie!". Projekt realizowany jest w ramach zadania: Organizacja wycieczek krajoznawczych nakierunkowanych na poznawanie walorów przyrodniczych regionu, życia zwierząt na wolności, a także w azylach oraz zasad ochrony przyrody z wykorzystaniem fachowych kadr z wymienionych dziedzin. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Kielce.