Opublikowano: 01.06.2011

Od czerwca do lipca 2011 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pt. "Przyjemne z pożytecznym" - półkolonie z profilaktyką w Klubie "Wolna Strefa" w Kostomłotach. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana Góra związanego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień (półkolonie, ferie, wycieczki, rajdy). Głównym celem realizowanego zadania jest kształcenie umiejętności społecznych i życiowych poprzez realizację programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miedziana Góra.