Opublikowano: 01.06.2011

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" realizuje projekt „Wolna Strefa” – moja strefa! Projekt realizowany jest w ramach działania wspierającego rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. Działanie współfinansowane jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego.