Opublikowano: 22.12.2009

Od dnia 01.12.2009 r. do 30.06.2010 r. dzięki dotacji otrzymanej od Fundacji im. Stefana Batorego mającej swoją siedzibę w Warszawie, dzieci i młodzież z Klubów Młoda i Wolna Strefa każdego dnia mogą liczyć na posiłek. Dla niektórych z nich jest to najobfitszy posiłek dnia, dla innych jedyna szansa na podwieczorek. Dzięki temu, że nasi klubowicze nie czują głodu mogą sprawniej odrabiać lekcje, brać udział w proponowanych zajęciach edukacyjnych, wychowawczych oraz sekcjach zainteresowań.

Z zajęć prowadzonych w klubach ?Młoda Strefa? oraz ?Wolna Strefa? obecnie korzysta około 800 beneficjentów, z tego ponad 40 % to osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym przynajmniej z jednego z powodów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Specyfika funkcjonowania Klubów polega na racjonalnym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie im różnorakich sekcji zainteresowań: sportowej, tanecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej, radiowej, modelarskiej, modelarskiej, dziennikarskiej, historycznej, teatralnej, filmowej, kronikarskiej.

W czasie funkcjonowania placówek staramy się zapewnić naszym beneficjentom chociaż jeden posiłek w ciągu dnia. Niektórzy spędzają w klubach po kilka godzin, właściwie cały czas od powrotu ze szkoły aż do wieczora, gdzie oprócz uczestnictwa w sekcjach zainteresowań odrabiają lekcje i spędzają czas z rówieśnikami, gdyż klub staje się dla nich drugim domem. Dotyczy to w szczególności dzieci z rodzin patologicznych, najczęściej z ujawnionym problemem alkoholizmu i przemocy rodzinnej.