Opublikowano: 07.12.2009

Od 1 stycznia 2010 do 31 stycznia 2010 Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? w Kielcach w czasie ferii zrealizuje projekt mający na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży skupionym wokół działalności Klubów ?Wolna Strefa? możliwości ciekawego i kreatywnego spędzania wolnego czasu w trakcie ferii zimowych, przypadających w roku szkolnym 2009/2010 w okresie 18 stycznia ? 31 stycznia 2010.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 9-19 lat z terenów, na których działają Kluby. Klub służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży mieszkającej w okolicach jego funkcjonowania, ale miejsce zamieszkania nie będzie w tym wypadku żadnym ograniczeniem.
W ramach projektu planowany jest tygodniowy obóz zimowy, który odbyłby się w terminie 20-27 stycznia w Szczawnicy. Grupa młodzieży pod opieka kadry wychowawców spędzi aktywnie czas, wspólnie jeżdżąc na nartach, snowboardzie, podczas pieszych wycieczek m. in.: Wyprawa do Wąwozu Homole, Zwiedzanie Średniowiecznego Zamku w Czorsztynie, Wjazd na ?Palenicę?, ?Bukowinki? i ?Pod Dubraszką? wyciągiem krzesełkowym. Wyjazd zimowy połączony zostanie z organizacją dwóch warsztatów profilaktycznych, po 2 h każdy. Planowane do realizacji programy profilaktyczne to:
- ?Wybierz? - profilaktyka uzależnień,
- ?Stop? - profilaktyka zachowań agresywnych.
Rezultaty, które pragniemy osiągnąć w związku z realizacją projektu przedstawiają się następująco:
- zorganizowanie obozu zimowego dla 15 młodych ludzi,
- zorganizowanie 4 godzin warsztatów profilaktycznych,
- poszerzanie pasji i zainteresowań młodego pokolenia sportami zimowymi, oraz stworzenie możliwości do ich realizacji i rozwoju,
- wspieranie aktywności młodych ludzi i ich rozwoju osobistego, emocjonalnego,
- wskazanie pozytywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.

Projekt współfinansowany jest przez Fundację Bankową im. dr Mariana Kantona.