Opublikowano: 02.12.2009

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pod nazwą "Liderzy ekonomii społecznej". W trakcie zajęć uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnej działalności społecznej na rzecz regionu, ze szczególnym naciskiem na rozwój funkcji liderskich w środowisku, tak aby wzmocnić umiejętności przewodzenia, wykorzystywania potencjału grupy do realizacji celów swojej społeczności.
Podejmowane będą także zagadnienia dotyczące diagnozowania potrzeb i problemów środowiska lokalnego, budowania zespołu, sprawnego komunikowania się i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
Szkolenie skierowane jest do osób koordynujących pracę stowarzyszeń i fundacji, którzy chcą aktywnie uczestniczyć życiu społecznym.
Szczegóły szkolenia na stronie projektu www.nadziejarodzinie.org.pl/wires
Serdecznie zapraszamy.