Opublikowano: 25.11.2009

Projekt pod nazwą ?Wolna Strefa ? moja strefa? realizowany od dnia 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. przez Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? w Kielcach jest skierowany do dzieci i młodzieży należących do 6 klubów dziecięco ? młodzieżowych z terenu Kielc oraz 2 klubów w Przededworzu i Sędziejowicach.
Młodzi ludzie ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, o utrudnionym dostępie do oferty sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i dziennikarskiej mają możliwość interesującego spędzania czasu wolnego, poznania ciekawych osób oraz realizacji własnych pasji.

Podopieczni integrujący się wokół działalności Klubów ?Młoda i Wolna Strefa? to w dużej mierze osoby pochodzące z rodzin ubogich, patologicznych, które nie zaspokajają w sposób odpowiedni ich podstawowych potrzeb. Kluby funkcjonujące na terenach wiejskich są często jedyną tego typu ofertą, instytucją edukacyjną i kulturalną. Tworząc Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw potrzebom młodego pokolenia, oferując bezpłatne wsparcie edukacyjne i rozrywkowe oraz zapewniając jak najlepsze warunki opiekuńczo-wychowawcze.
Najważniejszym celem jest stworzenia jak najatrakcyjniejszych form organizacji czasu wolnego. Z zajęć klubowych korzysta obecnie około 800 beneficjentów. Specyfika funkcjonowania Klubów polega na racjonalnym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie im różnorakich sekcji zainteresowań: sportowej, tanecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej, radiowej, modelarskiej, dziennikarskiej, historycznej, teatralnej, filmowej, kronikarskiej. Takie podejście daje młodemu pokoleniu pomocną dłoń, kształtuje w nim podstawowe umiejętności życiowe, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowanie poczucia własnej wartości, asertywności, czyli wpływa korzystnie na ich socjalizację.

Projekt finansowany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Poniżej zdjęcie z przekazania Dyplomu za udział w III edycji programu grantowego ?Bank Dziecięcych Uśmiechów? przez Panią Dyrektor Ewelinę Lewicką dla ks. dr Andrzeja Drapały.

{morfeo 40}