Opublikowano: 25.11.2009

Od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r. na terenie Klubów Dziecięco ? Młodzieżowych realizowany jest projekt pod nazwą ?Radio Wolna Strefa? skierowany do młodzieży należącej do klubów. Pomysł ten wypłynął od beneficjentów naszych klubów. Nasi wychowankowie organizują w ramach działających w klubach sekcji internetowych radiowe zespoły redakcyjne, które podobnie jak w profesjonalnych rozgłośniach są tematycznie podzielone na poszczególne działy.
Podczas audycji promowane są imprezy kulturalne odbywające się na terenie Kielc, jak również w województwie Świętokrzyskim. Poprzez działalność radia pragniemy dać możliwość nowym obiecującym kapelom młodzieżowym zaistnieć w świecie mediów.
Głównymi celami projektu są:
- podniesienie umiejętności i rozwój talentów i zainteresowań młodzieży (w tym wykluczonych) z zakresu dziennikarstwa
- wyrównanie szans edukacyjnych
- integracja wychowanków Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa,
Umiejętności nabyte przez młodych podczas realizacji projektu staną się trwałym fundamentem dla ich osobistego rozwoju oraz stanowić będą niejednokrotnie pobudkę do poszukiwania możliwości kontynuacji kształcenia się w wybranych obszarach zainteresowań.

Projekt finansowany jest przez Fundację Orange.