Opublikowano: 21.10.2009

W dniach 17-22 października 2009r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie wraz z Klubami Wolna Strefa i Młoda Strefa włączyło się w Akcję ?Potrzebuję rodziców od zaraz?. W trakcie II Świętokrzyskiego Zjazdu Rodzin Zastępczych młodzież i dzieci z Klubów Wolna Strefa i Młoda Strefa wzięli udział w spektaklu przygotowanym przez dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo ? wychowawczych, który odbył się 19 października w pałacyku Zielińskich. Klubowicze z Klubów przy ul. Karczówkowskiej i z Os. Na Stoku dali pokaz tańca capoeiry, wokalne umiejętności przedstawił beatboxer Madżadża z Klubu przy ul. Naruszewicza i dziewczęta z Klubu przy ul. Krakowskiej.
Ponadto w ramach współpracy Kluby MS i WS udostępniają w godzinach popołudniowych (13.00-19.00) pomieszczenia Klubów do spotkań rodzin zastępczych ze specjalistami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a także wychowawcy w Klubach służą rodzinom zastępczym wsparciem pedagogicznym i wychowawczym w ramach codziennej działalności Klubów.